regulamin pobytu

Właściciele będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Naszych gości.

1. Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 następnego dnia.
2. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych niezwłocznie po
przyjeździe.
3. Opłata za cały pobyt pobierana jest w dniu zameldowania się Gości w obiekcie.
4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu kwota wpłaconej przedpłaty przepada.
5. W przypadku przerwania pobytu przez Gościa w jego trakcie nie przysługuje prawo do zwrotu
pieniędzy za niewykorzystany okres.
6. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gości na teren
obiektu oraz za pojazdy parkowane na terenie obiektu.
7. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
8. Właściciele mają prawo sprawdzić obiekt przed wykwaterowaniem.
9. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia czy
brak przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
10. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00
11. Obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wyrobów tytoniowych w apartamentach.
12. Osoby niezameldowane w obiekcie odwiedzające Naszych gości nie mogą przebywać na terenie
obiektu bez zgody właściciela.
13. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie
skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi, w
szczególności na placu zabaw . Korzystanie z placu zabaw dla dzieci tylko pod opieką osoby dorosłej
na własną odpowiedzialność.
14. Przy opuszczaniu obiektu należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu
drzwi i okien.
15. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 100 zł za 1 sztukę.16. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że
domki są drewniane prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy rozpalaniu grilla.
17. Istnieje możliwość rozpalenia ogniska w miejscu do tego przeznaczonym tylko i wyłącznie po
wcześniejszym poinformowaniu. Drewno we własnym zakresie.
18. Przebywanie zwierząt na terenie obiektu jest zakazane.
19. W grillu Można palić tylko i wyłącznie brykietem lub węglem drzewnym. Pod żadnym pozorem
nie można palić drewnem.
20. Prosimy pamiętać aby w okresie grzewczym podczas korzystania z grzejników elektrycznych
zamykać okna.

Wi-FI: HawiraNet_1 HawiraNet_2
Hasło: 796 722 728

Dziękujemy, że skorzystali Państwo z Naszej oferty.

Życzymy miłego wypoczynku.